Glaucoom

Wat?

Glaucoom of groene staar is een aandoening waarbij een verhoging van de druk in de oogbol onbehandeld tot gezichtsvelduitval (blinde vlekken) leidt en uiteindelijk zelfs tot blindheid kan leiden.

Symptomen?

 • extreme waardes kunnen pijn, lichtgevoeligheid en braken veroorzaken
 • delen van het perifere gezichtsveld vallen uit, wat door de patiënt meestal niet opgemerkt wordt. Het centrale zicht blijft lang intact.

Risicofactoren?

 • hoge oogdruk
 • familiaal
 • leeftijd
 • hoge bijziendheid
 • bepaalde geneesmiddelen
 • hart –en vaatziekten
 • dikte van het hoornvlies
 • bloeddruk
 • oogzenuwafwijkingen
 • regionale verschillen

Onderzoeksmethodes?

 • pachymetrie
 • oogdrukmeting
 • gezichtsveldonderzoek
 • controleren van de papil

Behandeling?

Behandeling is mogelijk met oogboldrukverlagende geneesmiddelen. Indien men de druk genoeg verlaagt, kan een toename van het verlies van het gezichtsveld tegengehouden worden.

Als geneesmiddelen niet helpen, kan er voor gekozen worden om met een laser de oogdruk te verlagen. Als ook dat niet helpt, kan ook een operatie worden uitgevoerd, een trabeculectomie. Hierbij wordt een kunstmatige afvoer gecreëerd; dit kan op verschillende manieren.

Reeds verloren gegane delen van het gezichtsveld komen hiermee niet terug; behandeling dient alleen om erger te voorkomen. Om deze reden zou eigenlijk bij iedereen boven de 40 jaar, zeker als glaucoom in de familie voorkomt, af en toe de oogboldruk moeten worden gemeten. Aanleg voor glaucoom kan erfelijk zijn.