Refractieve chirurgie

Wat?

Dit zijn de operaties die ervoor zorgen dat afwijkingen, zoals myopie, hypermetropie en astigmatisme opgelost worden. Meer bepaald om het zien zonder bril te bekomen.

Deze ingrepen geburen meestal onder topicale anesthesie (druppelverdoving), hoewel er soms wordt geopteerd voor een algemene verdoving.

Laseren?

We onderscheiden:

 • Lasik: met flap
 • Lasek: zonder flap
 • PRK: idem als lasek
 • PTK: enkel het eerste laagje van het oog wordt verwijderd om zo een nieuw laagje te bekomen. Deze behandeling wordt uitgevoerd bij een erosie (zeer pijnlijke open wonde op het oog). Bijv.: na tak of vingernageltje in het oog gekregen te hebben

ICL (= intra-oculaire contactlenzen)?

Dit is een lens tussen de eigen lens en de iris. Deze lenzen bestaan in verschillende hoedanigheden:

 • ICM: myope lens
 • ICH: hypermetrope lens
 • ICT: torische lens (deze kan myoop of hypermetroop zijn)

RLE (= refractieve lenswissel/exchange)

Deze operatietechniek is gelijk aan die van een staaroperatie. Er kunnen verschillende lenzen geplaatst worden:

 • monofocaal of enkelvoudig
 • multifocaal: met leesgedeelte
 • torisch: met cylinder

Ook hier zijn verschillende soorten en combinaties mogelijk

Keratoconus

Wat?

Keratoconus is een kegelvormige vervorming van het hoornvlies van ongekende oorsprong.

Het manifesteert zich door een niet ontstekingsgebonden uitpuilen van het onderste deel van het hoornvlies. Keratoconus komt tot uiting tijdens de puberteit en meestal worden beide ogen getroffen.

Symptomen?

 • lichtschuwheid
 • lichtverstrooiing
 • toename van astigmatisme en myopie
 • in extreme gevallen, vertroebeling van het hoornvlies.

Risicofactoren?

 • atopisch eczema

Onderzoeksmethoden?

 • Keratometrie: meting van de krommingen van het hoornvlies
 • Topografie van het hoornvlies: een grafische kaart van het hoornvlies met het opmeten van de krommingen van de verschillende plaatsen van het hoornvlies.

Behandeling?

 • aanvankelijk een bril om het astigmatisme en myopie te corrigeren
 • bij aantasting van het hoornvlies zijn harde contactlenzen nodig om de onregelmatige astigmate vervormingen van het hoornvlies optimaal te corrigeren
 • als contactlenzen het zicht niet meer optimaal kunnen corrigeren, is een hoornvlies overplanting aanbevolen (dit is slechts nodig in 10% van de gevallen)