Strabisme/scheelzien

Wat?

Scheelzien, loensen, strabisme, of strabismus is een oogafwijking waarbij de ogen niet in dezelfde richting kijken.

Bij kinderen kan het een aangeboren afwijking zijn of optreden in de kinderjaren.

Soms gaat het om een pseudostrabisme of een schijnvorm van scheelzien: omdat baby’s vaak nog een brede neusrug hebben, heeft men de indruk dat de oogjes naar binnen draaien, hoewel dit in werkelijkheid niet zo is.Vaak is er een familiale voorgeschiedenis van strabisme, waardoor het risico voor blijvend scheelzien vergroot.

Aangeboren scheelzien dat continu zichtbaar is, vraagt een vroegtijdig oogonderzoek en behandeling; indien het scheelzien slechts af en toe te zien is, maar blijft voorkomen na de leeftijd van 9 maanden is een oogonderzoek eveneens aangewezen.

Sommige kinderen ontwikkelen pas scheelzien na de leeftijd van 12 maanden of op peuter- of kleuterleeftijd. Deze moet zo vroeg mogelijk behandeld worden door afdekking van het goede oog. Indien de behandeling te laat gestart wordt of niet lang genoeg volgehouden wordt, kan het verlies aan zicht onomkeerbaar zijn.

Bij volwassenen zijn ook meerdere oorzaken van strabisme mogelijk:

  • Scheelzien al of niet behandeld op kinderleeftijd kan soms bij volwassenen nog aanleiding geven tot het wegdraaien van één oog.
  • Een slecht ziend oog tengevolge van een ongeval of een ander oogletsel kan op volwassen leeftijd ook oorzaak zijn van wegdraaien van dat oog.
  • Paralytisch strabisme of scheelzien door oogspierverlamming kan voorkomen na een ongeval met hersenbeschadiging, bij neurologische aandoeningen, bij diabetes of suikerziekte, bij vaatlijden met zenuwaantasting door zuurstoftekort of na een hersenbloeding
  • Restrictief strabisme of scheelzien door mechanische beperkingen van de oogspieren komt meestal voor na een ongeval met beschadiging van de oogkas of bij patienten met schildklier problemen met aantasting van de oogspieren

Risicofactoren?

  • familiaal
  • prematuriteit

Onderzoeksmethoden?

  • orthoptisch onderzoek

Behandeling?

  • oogoefeningen, en het dragen van een ooglapje
  • prismabrillen
  • in meer extreme gevallen een operatie aan de oogspieren.